Nieruchomości zabytkowe - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nieruchomości zabytkowe

Sprzedaż nieruchomości zabytkowych z Zasobu

Nieruchomości zabytkowe sprzedawane są przez KOWR w przetargach nieograniczonych licytacyjnych. 

W swojej ofercie KOWR posiada również obiekty zabytkowe – zespoły dworskie i pałacowo-parkowe. Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości zabytkowej, tj. nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, powinna zapoznać się z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do stosowania których jako właściciel nieruchomości będzie zobowiązana. Dodatkowym atutem nabycia od KOWR obiektów wpisanych do rejestru zabytków jest możliwość uzyskania przez kupującego do 50% obniżki ceny sprzedaży nieruchomości. Obniżka przyznawana jest tym nabywcom nieruchomości zabytkowych, którzy zobowiążą się i wykonają prace renowacyjne obiektów w wyznaczonym terminie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.