Nieruchomości inwestycyjne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nieruchomości inwestycyjne

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych z Zasobu

Nieruchomości atrakcyjne inwestycyjnie sprzedawane są przez KOWR w przetargach nieograniczonych licytacyjnych. 

Nieruchomości atrakcyjne inwestycyjnie to np. działki pod inwestycje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, w tym budowlane obiekty zabytkowe, jak też grunty, które posiadają pokłady użytecznych kopalin, nieruchomości, które kwalifikują się pod budowę elektrowni wiatrowych. KOWR posiada ponad 70 tys. ha nieruchomości gotowych do rozdysponowania i czekających na potencjalnego inwestora, z czego ponad połowa znajduje się na terenach administracyjnych miast.