Dzierżawa gruntów ZWRSP i czynsz dzierżawny - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dzierżawa gruntów ZWRSP i czynsz dzierżawny

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 14,1 dt pszenicy/ha. W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w przedmiotowym okresie została określona na podstawie zawartych 3 010 umów dzierżawy na łączną powierzchnię  31 034  ha gruntów .

 

 

 

 

 

Najwyższe średnie czynsze uzyskano w województwie mazowieckim – 24,0 dt/ha, łódzkim – 20,2 dt/ha i małopolskim – 20,1 dt/ha.

Z zestawienia wysokości czynszu w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższy średni czynsz wystąpił w grupie obszarowej  powyżej 300 ha  i wyniósł 20,7 dt/ha (1 umowa), a najniższy w grupie 1-10 ha  -  10,3 dt /ha (1 335 umów).

Zestawiając wyniki rok do roku, to jest w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2020 roku, w tym samym okresie 2021 roku średnia wysokość czynszu wzrosła o 4,8 dt/ha, przy wydzierżawieniu mniejszej o 5 790 ha powierzchni gruntów (-16%) i zawarciu mniejszej o 146 liczby umów (- 5%).