Dzierżawa gruntów ZWRSP i czynsz dzierżawny - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dzierżawa gruntów ZWRSP i czynsz dzierżawny

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w trzech kwartałach 2020 r. wyniosła 9,3 dt pszenicy/ha. W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w przedmiotowym okresie została określona na podstawie zawartych 3 156 umów dzierżawy na łączną powierzchnię  36 824  ha gruntów .

 

 

 

 

Najwyższe średnie czynsze uzyskano w województwie łódzkim - 20,1 dt/ha, świętokrzyskim - 17,5 dt/ha i podkarpackim – 15,2 dt/ha.

Z zestawienia wysokości czynszu w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższy średni czynsz występuje w grupie obszarowej  do 1 ha  i wynosi 11,3 dt/ha, a najniższy w grupie 300 ha i więcej -  3,9 dt /ha (4 umowy).

Analizując wyniki rok do roku, to jest w porównaniu do I, II, III kw. 2019 roku,  w I, II, III kw. 2020 roku nastąpił wzrost średniej wielkości czynszu o 1,5 dt pszenicy/ha, przy wydzierżawieniu o 764 ha większej powierzchni gruntów ( +2%) i zawarciu o 793 mniejszej liczby umów ( - 20%).