Analizy – informacje o Zasobie Własności Skarbu Państwa (ZWRSP) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Analizy – informacje o Zasobie Własności Skarbu Państwa (ZWRSP)

Prezentujemy tu informacje dotyczące gospodarowania Zasobem Własności Skarbu Państwa (ZWRSP), w szczególności:

  • stanu rozdysponowania gruntów i mieszkań ZWRSP,
  • informacji o przetargach,
  • gruntów wydzierżawionych i pozostających w dzierżawie oraz czynszów dzierżawnych,
  • gruntów sprzedanych i cen uzyskiwanych za grunty rolne ZWRSP.