PROM - Realizacja projektu faza badawcza (faza A) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PROM - Realizacja projektu faza badawcza (faza A)

                               

 

Faza badawcza (faza A) trwała 18 miesięcy, tj. od 1 września 2018 r. do 29 lutego 2020 r. i była realizowana przez: IOŚ-PIB, SGGW oraz FPBŻ.

 

Zadania realizowane w fazie A, to:

Zadanie nr 1. Oszacowanie strat i marnotrawstwa żywności oraz opracowanie systemu ich monitorowania – zadanie zrealizowane przez IOŚ-PIB;

Zadanie nr 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, a bezpieczeństwo żywności – partycypacja społeczna – zadanie zrealizowane przez SGGW;

Zadanie nr 3. Zarządzanie ryzykiem strat i marnotrawstwa żywności – zadanie zrealizowane przez SGGW;

Zadanie nr 4. Opracowanie założeń monitoringu żywności przekazywanej na cele charytatywne oraz giełdy darowizn żywności – zadanie zrealizowane przez FPBŻ.

Wybrani Konsorcjanci w ramach fazy A przeprowadzili badania i analizy dotyczące m.in. skali, rodzaju i przyczyn marnotrawstwa żywności, opracowania założeń do systemu monitoringu marnotrawstwa żywności, oceny postępowania z żywnością w gospodarstwach domowych i zakładach gastronomicznych, opracowania modeli zarządzania ryzykiem strat i marnotrawstwa żywności w wybranych branżach spożywczych a także przeprowadzili analizę założeń do sytemu służącego monitorowaniu redystrybucji żywności na cele społeczne.