PROM - Konsultacje zewnętrzne dokumentu pt. „Strategii racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PROM - Konsultacje zewnętrzne dokumentu pt. „Strategii racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”

                               

 


 

 

Przedstawiony projekt dokumentu pod nazwą „Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” jest pierwszą w Polsce próbą kompleksowego zajęcia się problemem przeciwdziałania stratom i ograniczania marnotrawstwa żywności na poziomie krajowym wraz z analizą stanu obecnego.

Należy zaznaczyć, że jest to dokument projektowy, a nie strategiczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 r. nr 227 poz. 1658).

 Rolą Strategii jest wskazanie kierunków interwencji oraz zarekomendowanie priorytetów działań zmierzających do ograniczania marnotrawstwa żywności w kraju, w tym rozwiązań legislacyjnych i samoregulujących.

Konsultacje zewnętrzne prowadzone są przy uwzględnieniu zasad: dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, responsywności, koordynacji, przewidywalności oraz zasady poszanowania dobra ogólnego.

 


TEMAT KONSULTACJI:


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opracował projekt dokumentu pt. "Strategia racjonalizacji strat i  ograniczania marnotrawstwa żywności” w ramach realizacji zadania Nr 5 projektu pn. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” – PROM.
 


TERMIN I FORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


Konsultacje będą trwały: do 19 sierpnia 2021

Forma konsultacji: formularz konsultacyjny przekazany drogą mailową
 


KONSULTOWANY DOKUMENT


 Projekt Strategii racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności 
 


FORMULARZ KONSULTACYJNY – PROSIMY O WYPEŁNIENIE I PRZEKAZANIE SWOJEJ OPINII  


 Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu Strategii

Formularze można składać drogą mailową na adres: konsultacje.prom@kowr.gov.pl

Przesłanie powyższego formularza wraz ze zgłoszonymi uwagami jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych  w celach związanych z zapewnieniem komunikacji w sprawie konsultacji projektu.
 


W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT


Konsultacje społeczne realizuje Departament Innowacji KOWR

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: konsultacje.prom@kowr.gov.pl
 


ZAŁĄCZNIKI  


 Informacja dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych