PROM - Informacje ogólne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PROM - Informacje ogólne

                               

 

Projekt PROM jest realizowany przez konsorcjum w składzie:

  1. Federacja Polskich Banków Żywności – lider projektu (FPBŻ),
  2. Instytut Ochrony Środowiska – PIB (IOŚ-PIB),
  3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW),
  4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR),
  5. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (PTTŻ).

Celem projektu  PROM jest wzmocnienie instytucji publicznych w zakresie zarządzania polityką publiczną dotyczącą ograniczania strat
i marnotrawstwa żywności, jak również opracowanie planu przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności.

Czas realizacji projektu: 39 m-cy, (standardowo projekty w ramach programu GOSPOSTRATEG trwają 36 m-cy, ale na wniosek konsorcjum przedłużono realizację projektu o kolejne 3 m-ce.

Czas realizacji projektu: 1 września 2018 r. – 30 listopada 2021 r. (pierwotna data zakończenia projektu to 31 sierpnia 2021 r.)