Opłata skarbowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Opłata skarbowa

Występując z wnioskiem o wydanie zgody na nabycie nieruchomości rolnej wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę skarbową.

Opłata skarbowa związana z postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji w  powyższym zakresie wynosi 10 zł.

Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, z dopiskiem: „opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości”.