Przykładowe wnioski o wyrażenie zgody na zbycie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przykładowe wnioski o wyrażenie zgody na zbycie

Wnioski o wyrażenie zgody na zbycie lub oddanie w posiadanie innym podmiotom nieruchomości rolnych powinny być kierowane do Centrali KOWR

Wniosek zbywcy:

.