Przyszłość eksportu polskiej żywności tematem spotkania z eksporterami w MRiRW - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przyszłość eksportu polskiej żywności tematem spotkania z eksporterami w MRiRW

Skuteczne wspieranie eksporterów polskiej żywności w zdobywaniu rynków zagranicznych było głównym przedmiotem spotkania, które odbyło się w dniu kwietnia br., w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu, któremu przewodniczył wiceminister Jacek Bogucki, udział wzięli przedstawiciele polskich firm eksportujących żywność, organizacji branżowych oraz administracji rządowej.

Wiceminister Bogucki podkreślił, że spotkanie odbyło się z inicjatywy dwóch stron – z jednej Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, a z drugiej branży rolno-spożywczej - a jego celem jest przedyskutowanie problemów i barier z jakimi spotykają się przedsiębiorcy rozwijający działalność eksportową oraz sposobów w jaki administracja publiczna może pomóc w zdobywaniu nowych rynków eksportowych. Minister Jacek Sasin, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, zapewnił o wielkim zainteresowaniu premiera Morawieckiego branżą rolno-spożywczą, który jest przekonany, że jest to właśnie ta gałąź polskiej gospodarki, która może stać się naszym znakiem jakości na rynkach światowych. Znaczył też produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze to branża priorytetowa dla polskiego rządu i powinna być szczególnie wspierana w kontekście utrzymania dynamicznego rozwoju produkcji i eksportu.

Pan Jarosław Jan Pinkas, Pełnomocnik Rządu ds. utworzenia Jednolitej Państwowej Inspekcji Żywności, przedstawił stan prac nad ustawą o  jej utworzeniu i wskazał na znaczenie tej powołania ten instytucji dla zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców oraz wzmocnienia wizerunku polskiej żywności jako bezpiecznej i wysokiej jakości. Przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności - Pan Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii oraz Pan Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przedstawili aktualną informację na temat krajów i produktów, dla których zostały uzgodnione warunki eksportu oraz stanu negocjacji w zakresie otwarcia nowych rynków dla eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

W drugiej części spotkania poruszona została kwestia działań na rzecz efektywnej promocji polskiej żywności na rynkach zagranicznych – sekretarz stanu Jacek Bogucki omówił założenia „Strategii promocji żywności MRiRW”, której celem jest budowa silnej marki polskiej żywności oparta na spójnym systemie komunikacji, koordynacji działań administracji publicznej, systemie wsparcia przedsiębiorców oraz przede wszystkim synergii działań podmiotów państwowych i przedsiębiorców. Pan Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora KOWR, przedstawił możliwości wsparcia działalności promocyjnej przedsiębiorców oferowane przez Krajowy Ośrodek i zaprosił przedsiębiorców do udziału w misjach handlowych i stoiskach narodowych organizowanych przez KOWR.

Działalność  KOWR na rzecz rozwoju eksportu żywności (.pdf)

Pan Tomasz Pisula, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, przybliżył przedsiębiorcom nowy model wsparcia polskiego eksportu realizowany w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, informując m.in. o możliwościach skorzystania z instrumentów finansowych (kredyty, gwarancje, Fundusz Ekspansji Zagranicznej), jak ze wsparcia pracowników rozwijającej się sieci Zagranicznych Biur Handlowych.

W ostatniej części spotkania wiceminister Bogucki oddal głos przedsiębiorcom, którzy przedstawili swoje oczekiwania oraz problemy napotykane w działalności eksportowej. Podkreślili także znaczenie aktywnego wsparcia administracji w znoszeniu barier administracyjnych i zapewnienia instrumentów pomocy finansowej na rozwój działalności eksportowej, ale także w promowaniu na świecie polskich producentów żywności oraz zintensyfikowaniu działań informacyjnych podkreślających zalety polskiej żywności – wysokiej jakości, bezpieczeństwa produkcji, różnorodności i innowacyjności.