Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

ue_prow_2014_2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

 

Nabór VI

 

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

ogłasza

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach unijnych systemów jakości, tj.

 • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 • chronionych nazw pochodzenia;
 • chronionych oznaczeń geograficznych;
 • rolnictwa ekologicznego;
 • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

 

oraz krajowych systemów jakości, tj.

 • „Jakość Tradycja”;
 • „Quality Meat Program” (QMP);
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”;
 • Integrowana Produkcja Roślin (IP).

 

Termin składania wniosków: od 30 października 2020 r. do 3 grudnia 2020 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

 

 

Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

OT Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
(52) 525-08-01

OT Poznań
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
(61) 856-06-01

OT Wrocław
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
(71) 356-39-19

OT Koszalin
ul. Partyzantów 15a
75-411 Koszalin
(94) 347-31-00

OT Gorzów Wlkp.
 ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 714-61-00

OT Olsztyn
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
(89) 524-88-01

OT Opole
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
(77) 400-09-39

OT Rzeszów
ul. Asnyka 7
35-001 Rzeszów
(17) 853-78-00

OT Szczecin
ul. Matejki 6B
71-615 Szczecin
(91) 814-42-00

OT Białystok
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok
(85) 664-31-50

OT Kraków
ul. Mogilska 104
31-546 Kraków
(12) 424-09-40

OT Warszawa
 Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
(22) 635-10-00

OT Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański
(58) 300-48-41

OT Częstochowa

ul. Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
(34) 378- 20- 36

OT Łódź
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
(42) 636-53-26

OT Lublin
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin
(81) 532-21-12

OT Kielce
ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
(41) 343-31-90

 

 

 

 

 

 

Tryb: wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej
http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 449).

 

Grzegorz Pięta

p.o. Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

(Data publikacji: 30.09.2020 r.)

Ogłoszenie o VI naborze z dn. 30 września 2020 r  (.pdf)

 

Nabór V - aktualizacja

 

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

rozszerza o System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP)

ogłoszony w dniu 26 sierpnia 2019 r.

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ,

 

oraz wydłuża termin składania wniosków do 22 listopada 2019 r.

 

 

Nabór będzie dotyczył unijnych systemów jakości, tj.

 • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 • chronionych nazw pochodzenia;
 • chronionych oznaczeń geograficznych;
 • rolnictwa ekologicznego;
 • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

 

oraz krajowych systemów jakości, tj.

 • Jakość Tradycja;
 • Quality Meat Program;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

 

 

Termin składania wniosków: od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

 

Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

OT Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
(52) 525-08-01

OT Poznań
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
(61) 856-06-01

OT Wrocław
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
(71) 356-39-19

OT Koszalin
ul. Partyzantów 15a
75-411 Koszalin
(94) 347-31-00

OT Gorzów Wlkp.
 ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 714-61-00

OT Olsztyn
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
(89) 524-88-01

OT Opole
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
(77) 400-09-39

OT Rzeszów
ul. Asnyka 7
35-001 Rzeszów
(17) 853-78-00

OT Szczecin
ul. Matejki 6B
71-615 Szczecin
(91) 814-42-00

OT Białystok
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok
(85) 664-31-50

OT Kraków
ul. Mogilska 104
31-546 Kraków
(12) 424-09-40

OT Warszawa
 Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
(22) 635-10-00

OT Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański
(58) 300-48-41

OT Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
(34) 378- 22- 36

OT Łódź
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
(42) 636-53-26

OT Lublin
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin
(81) 532-21-12

OT Kielce
ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
(41) 343-31-90

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb: wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 449).

 

 

Grzegorz Pięta

 

 

p.o. Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

(Data publikacji: 23.09.2019 r.)

 

Ogłoszenie o V naborze z dn. 26 sierpnia 2019 r  (.pdf)

 

 

 

Aktualne formularze wniosków dostępne poniżej:

Wnioski o przyznanie pomocy:

 

Wnioski o płatność:

 

 

Nabór V

 

 

 

 

 

 

 


Nabór IV

 

 

 

 

 

 

 


Nabór III

 

 

 


Nabór II

 

Aktualizacja listy rankingowej

 

w dniu 6 marca 2019 r.


 

Archiwum wniosków:

Archiwum wnioski o przyznanie pomocy (.zip)

Archiwum wnioski o płatność (.zip)