Promocja Zagraniczna - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Promocja Zagraniczna

Rolą KOWR jest budowanie pozytywnego wizerunku i rozpoznawalności polskiej żywności za zagranicą. Ośrodek promuje produkty rolno-żywnościowe na rynku unijnym i rynkach krajów trzecich pod hasłem „POLAND TASTES GOOD”. 

KOWR  wspiera polskich przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w działaniach na rzecz zdobycia nowych rynków zbytu, organizując z ich udziałem misje gospodarcze i stoiska narodowe na zagranicznych targach spożywczych. KOWR umożliwia polskim przedsiębiorcom z branży spożywczej promocję swojej oferty zarówno w krajach, w których polska żywność jest już obecna, jak i w tych, w których nasze produkty rolno-żywnościowe są jeszcze mało znane. 

Ośrodek uczestniczy w działaniach  promujących polską żywność i tradycję kulinarną organizowanych za granicą przez polskie placówki dyplomatyczne i inne instytucje rządowe. 

W Polsce KOWR organizuje spotkania informacyjne na temat uwarunkowań prowadzenia biznesu na rynkach zagranicznych, a zwłaszcza spotkania biznesowe z potencjalnymi kontrahentami z krajów trzecich.

 

Potencjał produkcyjny i eksportowy polskiego sektora rolno-spożywczego jest ogromny, a polskie produkty żywnościowe skutecznie konkurują na rynkach światowych. Potencjał ten potrzebuje jednak dalszego wzmocnienia, aby zachować pozytywny trend. W trudnym procesie wprowadzania i utrzymania oferty na rynkach zagranicznych, polskie przedsiębiorstwa branży spożywczej potrzebują i oczekują wsparcia instytucjonalnego. Taką pomoc zapewnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.