Wydarzenia promocyjne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wydarzenia promocyjne

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza producentów produktów rolnych i rolno-spożywczych, w szczególności posiadających oznaczenia i certyfikaty jakości żywności uznawane przez MRiRW (lista: https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/), do udziału w targach / wydarzeniach.

W celu udziału w wybranych targach / wydarzeniu należy spełniać poniższe warunki:

  • być zarejestrowanym na stronie www.polskasmakuje.pl,
  • przygotować prezentację i degustację własnych produktów,
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy przypisany dla danego wydarzenia.

 

ZASADY NABORU:

  1. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidywano, o udziale danego producenta decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Po zakończeniu naboru producent zakwalifikowany do udziału w wydarzeniu zostanie poinformowany osobnym mailem.
  3. Formularz zawierający braki lub błędnie wypełniony, w tym niepodpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji producenta, zostanie odrzucony.
  4. Zwolnione miejsce zostanie przyznane pierwszemu zainteresowanemu producentowi z listy rezerwowej.
  5. KOWR zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia producenta, który w przeszłości nie przestrzegał warunków udziału w targach / wydarzeniu organizowanym przez KOWR.

W związku z tym, że w trakcie targów / wydarzeń wykonywane będą przez KOWR zdjęcia i/lub materiały filmowe, które mogą być rozpowszechniane w celach promocyjno-informacyjnych na stronie internetowej KOWR, profilu w mediach społecznościowych oraz w różnych mediach (dokumenty, publikacje itp.), przetwarzanie przez KOWR wizerunku osób odbywać się będzie w oparciu o zgodę osób, których wizerunek zostanie utrwalony podczas targów na bezterminowe, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez KOWR ich wizerunków, wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami utrwalania i rozpowszechniania, w tym w formie zdjęć i/lub materiałów filmowych, poprzez publikację w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium, w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących realizację powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zadań w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481), bez ograniczenia egzemplarzy oraz liczby wydań.

 

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku (.pdf)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku (.docx)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych pozyskanych w trakcie przeprowadzania naboru do udziału w targach / wydarzeniach zawartych w formularzach zgłoszeniowych (.pdf)

 

 

 

Lp.

Termin

Miasto

Województwo

Targi

Formularze

1. Luty 2021 Opole opolskie Stragany Opolskie Formularz zgłoszeniowy
Regulamin stoiska
Umowa
2. Marzec 2021 Opole opolskie Stragany Opolskie Formularz zgłoszeniowy
Regulamin stoiska
Umowa
3. 20 marzec 2021 Poznań wielkopolskie PRODUKT POLSKI
na Zielonym Targu
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin wydarzenia
4. Kwiecień 2021 Opole opolskie Stragany Opolskie Formularz zgłoszeniowy
Regulamin stoiska
Umowa
5. 17 kwiecień 2021 Poznań wielkopolskie PRODUKT POLSKI
na Zielonym Targu
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin wydarzenia
6. Maj 2021 Opole opolskie Stragany Opolskie Formularz zgłoszeniowy
Regulamin stoiska
Umowa
7. Maj 2021 Szczecin zachodniopomorskie Sobotni Bazarek
Na Bronowickiej
  Formularz zgłoszeniowy
  Regulamin stoiska
  Umowa
8. 15 maj 2021 Poznań wielkopolskie PRODUKT POLSKI
na Zielonym Targu
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin wydarzenia
9. Czerwiec 2021 Opole opolskie Stragany Opolskie Formularz zgłoszeniowy
Regulamin stoiska
Umowa
10. 12 czerwiec 2021 Szczecin zachodniopomorskie Sobotni Bazarek
Na Bronowickiej
  Formularz zgłoszeniowy
  Regulamin stoiska
  Umowa
11. 19 czerwiec 2021 Poznań wielkopolskie PRODUKT POLSKI
na Zielonym Targu
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin wydarzenia
12. 19 czerwiec 2021 Suchy Bór opolskie PIKNIK EDUKACYJNY SLOW FEST Formularz zgłoszeniowy
13. 20 czerwiec 2021 Gniezno wielkopolskie 125-lecie Izb Rolniczych na ziemiach polskich
oraz 25-lecie Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Formularz zgłoszeniowy
14. 26 czerwiec 2021 Szczecin zachodniopomorskie Sobotni Bazarek
Na Bronowickiej
  Formularz zgłoszeniowy
  Regulamin stoiska
  Umowa
15. 27 czerwiec 2021 Dymaczewo Nowe wielkopolskie EkoTarg Formularz zgłoszeniowy
16. Lipiec 2021 Opole opolskie Stragany Opolskie Formularz zgłoszeniowy
Regulamin stoiska
Umowa
17. 3-4 lipiec 2021 Augustów podlaskie Targi Polska smakuje   Formularz zgłoszeniowy
  Regulamin stoiska
18. 10 lipec 2021 Powidz wielkopolskie Kiermasz Baldwina   Formularz zgłoszeniowy
19. 17 lipec 2021 Poznań wielkopolskie PRODUKT POLSKI
na Zielonym Targu
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin wydarzenia
20. 25 lipiec 2021 Dymaczewo Nowe wielkopolskie EkoTarg Formularz zgłoszeniowy
21. 12 sierpień 2021 Poznań wielkopolskie XV
Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku
Formularz zgłoszeniowy
22. 13 sierpień 2021 Poznań wielkopolskie XV
Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku
Formularz zgłoszeniowy
23. 14 sierpień 2021 Poznań wielkopolskie XV
Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku
Formularz zgłoszeniowy
24. 14 sierpień 2021 Lubosz wielkopolskie Festyn „Poznajemy las”   Formularz zgłoszeniowy
25. 15 sierpień 2021 Poznań wielkopolskie XV
Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku
Formularz zgłoszeniowy
26. 21 sierpień 2021 Poznań wielkopolskie PRODUKT POLSKI
na Zielonym Targu
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin wydarzenia
27. 18 wrzesień 2021 Poznań wielkopolskie PRODUKT POLSKI
na Zielonym Targu
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin wydarzenia
28. 16 październik 2021 Poznań wielkopolskie PRODUKT POLSKI
na Zielonym Targu
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin wydarzenia
29. 20 listopad 2021 Poznań wielkopolskie PRODUKT POLSKI
na Zielonym Targu
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin wydarzenia
30. 18 grudzień 2021 Poznań wielkopolskie PRODUKT POLSKI
na Zielonym Targu
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin wydarzenia

 

 

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny!

Archiwum wydarzeń:

WYDARZENIA PROMOCYJNE KOWR 2020

WYDARZENIA PROMOCYJNE KOWR 2019