27 września na targach POLAGRA - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

27 września na targach POLAGRA

27 września na targach Polagra obfitował w wydarzenia skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki zagraniczne.

Prezes ARR Łukasz Hołubowski uczestniczył w spotkaniu z gośćmi zagranicznymi w ramach Dnia Egiptu. W Strefie Inspiracji ARR w pawilonie 7A przez cały dzień trwało seminarium i panele dyskusyjne przybliżające dokonania polskich firm na rynkach zagranicznych i problemy z jakimi zetknęli się przedsiębiorcy. Goście z Afryki i Azji przybliżyli warunki inwestowania na tych dwóch kontynentach. Dyskutowano o przypadkach konkretnych firm i uwarunkowaniach poszczególnych krajów. Uczestnicy i słuchacze podkreślali wysoki poziom debaty i dobór prelegentów, który pragniemy raz jeszcze podziękować za zaangażowanie.

Równolegle z seminarium, przez cały dzień ARR koordynowała rozmowy B2B, w których uczestniczyli zaproszeni partnerzy zagraniczni i kilkadziesiąt firm polskich.