Działania promocyjne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Działania promocyjne


PAMIĘTNIK CHRUMASA: KAMPANIA PROMUJĄCA „PROGRAM DLA SZKÓŁ”

 

Działania promocyjne  polegają na prowadzeniu kampanii informacyjnej skierowanej do dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”, ich rodziców oraz ogółu społeczeństwa. Celem tych działań jest zwiększenie rozpoznawalności Programu, a także kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.

Tegoroczna ogólnopolska kampania, zrealizowana  pod hasłem „Pamiętnik Chrumasa”, zachęcała do przygotowywania i spożywania posiłków bogatych w owoce, warzywa, mleko i ich przetwory, celebrowania drugiego śniadania w szkole, jak również budowania trwałych relacji rodzic – dziecko poprzez wspólne spędzanie czasu.

Osią kampanii był internetowy blog www.pamietnikchrumasa.pl (będący kontynuacją ubiegłorocznej kampanii promującej program „Owoce w szkole” pt. „Ekipa Chrumasa”), na którym w formie wpisów przedstawiających perypetie szkolnej paczki przyjaciół lokowane były wątki informacyjne nt. „Programu dla szkół”, a także ciekawe materiały  związane m.in. ze zdrowym odżywianiem się, atrakcyjnym serwowaniem posiłków czy wspólnym spędzaniem czasu rodziców z dziećmi w kuchni. Kampanię wsparli influencerzy: aktor Adam Fidusiewicz, znany dzieciom z roli Stasia Tarkowskiego w filmie „W pustyni i w puszczy”, Katarzyna Anc-Szczepałek, mama trójki dzieci, autorka bloga parentingowego Niunioki.pl, oraz Huyen, młoda Wietnamka, prowadząca internetowy kanał Emce Kwadrat.

Na blogu zostały zamieszczone:

  • ciekawostki / porady / przepisy.

Blog został obudowany działaniami promocyjnymi – skierowanymi do dzieci i informacyjnymi – wzbudzającymi zainteresowanie rodziców. Szeroka komunikacja kampanii miała na celu zachęcanie do odwiedzania portalu.

W ramach działań promocyjnych:

  • przeprowadzono 17 konferencji prasowych (1 ogólnopolska i 16 regionalnych) poświęconych realizacji programu w roku szkolnym 2017/2018,
  • opracowano hasło i plakat promujący kampanię,
  • zrealizowano kampanię w mediach ogólnopolskich i regionalnych w telewizji, prasie, radiu oraz internecie,
  • przeprowadzono działania PR w mediach elektronicznych i w mediach społecznościowych,
  • zorganizowano konkurs dla dzieci, w którym do wygrania były specjalne notesy – pamiętniki, wzorowane na „Pamiętniku Chrumasa”
  • przygotowano gadżety dla dzieci.

Synergia pomiędzy działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi zwiększa rozpoznawalność Programu zarówno w ramach grupy docelowej, jak i ogółu społeczeństwa. Do dzieci, rodziców i nauczycieli kierowany jest jednolity przekaz, który jest dla nich czytelny, rozpoznawalny i przełoży się na lepszą ekspozycję logotypu, idei oraz celów Programu.