Klasy Klasy 1-3

Działanie:

Stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek

Metoda projektu - I ETAP EDUKACYJNY (klasy 1-3)

Temat: Kolorowy świat warzyw i owoców oraz mleka

Miejsce realizacji: sala lekcyjna

Czas realizacji: wrzesień/październik, 2 x 45 minut

Grafika przedstawiająca Chrumasa i zdrową żywność
Materiały edukacyjne do pobrania lub wydruku:
MATERIAŁY DLA RODZICA
Zadania do realizacji w domu przez dziecko, wraz z rodzicami

Film edukacyjny:

Obejrzyj film Grafika przedstawiająca postać grającą na instrumencie muzycznym