Aplikacja e-Program dla szkół - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Aplikacja e-Program dla szkół

Informacja dotycząca uruchomienia modułu obsługi wniosków o pomoc w ramach aplikacji „e-Program dla szkół”

W związku z uruchomieniem aplikacji „e-Program dla szkół” na rok szkolny 2019/2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazuje aktualną instrukcję obsługi aplikacji do  ww. systemu informatycznego w zakresie modułu służącego do obsługi wniosków o pomoc.

 
Aby zalogować się do systemu należy uruchomić link:

https://e-uslugi.kowr.gov.pl


Instrukcja w zakresie wprowadzania wniosków o pomoc:

Instrukcja obsługi aplikacji „e-Program dla szkół” dla dostawców – Rozliczanie wniosków o pomoc rok szkolny 2019/2020 – COVID (.pdf)


Informacje ogólne:

Zatwierdzeni dostawcy, którzy nie posiadają loginu i hasła, powinni zgłosić się do OT KOWR właściwego ze względu na miejsce siedziby dostawcy.
 
Informacje dotyczące modułów:

Moduł dodawania umów – wspiera dostawców w procesie dodawania umów podpisanych ze szkołami na dostawy owoców, warzyw oraz produktów mlecznych.
Moduł do obsługi wniosków o pomoc – wspiera dostawców w procesie generowania wniosków o pomoc i obsługi złożonych wniosków.
 
Pomoc techniczna:

Problemy techniczne związane z działaniem aplikacji „e-Program dla szkół” należy zgłaszać pod nr telefonu: (022) 376 71 00 lub na adres helpdesk@kowr.gov.pl w godzinach 8:00 – 16:00.
Jednocześnie informujemy, iż codziennie w godzinach 21:00-22:00 będzie realizowane okno serwisowe aplikacji i w tym czasie mogą wystąpić chwilowe problemy w jej działaniu.