Pożyczki - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pożyczki

Szanowni Państwo!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom polskich rolników uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania innowacyjne lub rozwojowe, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa.

Od 1 czerwca 2022 r. preferencyjne oprocentowanie jest na poziomie 5,88 % w skali roku, sześcioletni okres spłaty, możliwość spłaty miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej pozwoli pomóc we wzroście potencjału gospodarstw rodzinnych. W tym roku na ten cel zaplanowana jest kwota 10 mln zł. Wnioski należy składać we właściwym terytorialnie oddziale terenowym KOWR.

Rozpatrzenie wniosku odbywa się w oddziale terenowym KOWR w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielenia pożyczek zawarte są w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie wprowadzenia „Zasad i warunków przy udzielaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pożyczek ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”.