Poręczenia i Gwarancje kredytowe - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Poręczenia i Gwarancje kredytowe

Szanowni Państwo!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514) uruchomił mechanizm wsparcia w postaci poręczeń i gwarancji kredytowych pochodzących ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

O pomoc może ubiegać się Kredytobiorca - osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność rolniczą, a środki z kredytu, który będzie zabezpieczony poręczeniem lub gwarancją kredytową zostaną przeznaczone na realizacje następujących celów, tj. na:

  • rozwój obszarów wiejskich,
  • działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu,
  • ochronę obiektów zabytkowych Zasobu,
  • rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu, lub
  • nabycie nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na powiększenie gospodarstwa rodzinnego (art. 23 ust. 3 ustawy o gosp. nieruch. rol. SP (Dz. U. 2022 poz. 514) .

 

Wnioski należy składać w oddziale terenowym KOWR, właściwym miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby kredytobiorcy.

Szczegółowe zasady ubiegania się o poręczenia lub gwarancje kredytowe zostały określone w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie wprowadzenia „Zasad i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poręczeń i gwarancji kredytowych”.

Poręczenia i Gwarancje kredytowe

Pożyczki/Poręczenia