Konferencja „Spółdzielnie energetyczne - szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja „Spółdzielnie energetyczne - szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich”

W dniu 16 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Spółdzielnie energetyczne - szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich” zorganizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Pan Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Wojciech Kędzia – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Powyższe wydarzenie poświęcone było nowym rozwiązaniom prawnym umożliwiającym funkcjonowanie spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Wykład wprowadzający na temat nowych regulacji prawnych wygłosił przedstawiciel MRiRW. Następnie eksperci z zakresu spółdzielczości, odnawialnych źródeł energii i samorządu terytorialnego wygłosili prezentacje związane z zakładaniem i funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych. Spółdzielnie zostały przedstawione jako element lokalnego rynku energii i społeczno-gospodarczy katalizator poprawy konkurencyjności rolnictwa i jakości życia na obszarach wiejskich. W konferencji udział wzięło 215 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz doradcy energetyczni z WFOŚiGW, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Krajowej Rady Spółdzielczej, a także stowarzyszeń branżowych OZE.

Prezentacje:

1. Ustawa OZE – nowe regulacje prawne dotyczące spółdzielni energetycznych

2. Prawo spółdzielcze – podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni

3. Spółdzielnie energetyczne społeczno-gospodarczym katalizatorem poprawy konkurencyjności rolnictwa i jakości życia na obszarach wiejskich

4. Spółdzielnia energetyczna jako element lokalnego rynku energii

5. Spółdzielnie energetyczne z hybrydowymi instalacjami OZE na obszarach wiejskich