Cykl szkoleń „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Cykl szkoleń „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”

W okresie od 26 lutego do 10 kwietnia 2019 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadził cykl szkoleń pt. „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”.

Powyższe wydarzenia zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenia odbyły się w każdym województwie i miały na celu rozpowszechnienie wśród rolników, mieszkańców terenów wiejskich oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Wzięło w nich udział ponad 1 400 osób.

Podczas szkoleń 62 prelegentów przedstawiło łącznie 128 prezentacji dotyczących:

 • uwarunkowań i kosztów pozyskania energii z OZE,
 • praktycznych doświadczeń z eksploatacji instalacji OZE:
  - biogazowni rolniczych,
  - małych elektrowni wodnych,
  - instalacji fotowoltaicznych,
  - kotłów na biomasę (pellet),
 • finansowego wsparcia operacyjnego:
  - prosument,
  - taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP),
  - aukcje,
 • wsparcia inwestycyjnego z zakresu OZE.