Wykaz spółdzielni energetycznych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wykaz spółdzielni energetycznych

Zgodnie z art. 38f ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.) organem odpowiedzialnym za prowadzenie wykazu spółdzielni energetycznych jest Dyrektor Generalny KOWR.

Kontakt w sprawie prowadzonego wykazu pod numerem telefonu tel. (22) 376-71-30.

 

Aktualny wykaz spółdzielni energetycznych (.pdf)

Zatwierdzenie w wykazie spółdzielni energetycznych