Cykl szkoleń dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Cykl szkoleń dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich

W okresie od 21 września do 18 października 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował 16 bezpłatnych szkoleń dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich.

Patronat Honorowy nad tymi wydarzeniami objął Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenia, w formie on-line, były realizowane na zlecenie KOWR przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Szkolenia odbyły się w każdym województwie i miały na celu rozpowszechnienie wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego wiedzy na temat działalności spółdzielni energetycznych jako nowych podmiotów na polskim rynku energii oraz ich wpływu na możliwości rozwoju dla lokalnych samorządów, przedsiębiorstw, rolników i mieszkańców.

W trakcie szkoleń poruszono zagadnienia związane m.in. z:

  • technicznymi aspektami funkcjonowania spółdzielni energetycznych w kontekście optymalizacji autokonsumpcji,
  • dotychczasowymi doświadczeniami gmin w zakładaniu spółdzielni energetycznych,
  • uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych,
  • potencjalnymi źródłami finansowania instalacji OZE w spółdzielniach energetycznych,
  • planowaniem przestrzennym oraz uwarunkowaniami w zakresie realizacji inwestycji
    w spółdzielniach energetycznych.

Przedstawiono również przykładowy model spółdzielni oraz korzyści płynące z jej funkcjonowania.

W szkoleniach wzięły udział 723 osoby.

 

Częśc 1 szkolenia

 

Częśc 2 szkolenia