Filmy edukacyjne, promujące biogazownie rolnicze - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Filmy edukacyjne, promujące biogazownie rolnicze

Biogazownia rolnicza – korzyści dla okolicznych mieszkańców

Rozwój intensywnej produkcji zwierzęcej przyczynia się do zwiększenia emisji odorów, które mogą być uciążliwe dla lokalnej społeczności. Powstające odory niekorzystnie wpływają również na dobrostan utrzymywanych zwierząt, a także zdrowie osób pracujących w budynkach inwentarskich. Racjonalne zagospodarowanie odchodów zwierzęcych poprzez wykorzystanie ich do produkcji energii elektrycznej i ciepła w biogazowni rolniczej, pozwala ograniczyć lub zneutralizować negatywny wpływ odorów na życie ludzi i zwierząt.

Biogazownia rolnicza może przynosić okolicznym mieszkańcom również wiele innych korzyści. Najważniejszą z nich jest możliwość wykorzystywania pewnego i taniego ciepła powstającego w biogazowni do ogrzewania budynków mieszkalnych.

Możliwość wykorzystania ciepła z biogazowni przyciąga również do gmin kolejnych przedsiębiorców. To z kolei skutkuje powstawaniem nowych miejsc pracy, a także generuje spore dochody do budżetu gminy w postaci podatków. Dzięki nim gmina może finansować inwestycje potrzebne i przyjazne mieszkańcom.

 

 

Mikrobiogazownia rolnicza – sposób na samowystarczalność energetyczną

Notowany w ostatnim czasie wzrost cen energii znacząco wpływa na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Dla hodowców bydła i trzody chlewnej doskonałym rozwiązaniem mogą być mikrobiogazownie rolnicze, czyli niewielkie instalacje o mocy elektrycznej do 50 kW, które z odchodów zwierzęcych wytwarzają energię elektryczną i ciepło. 

 

 

Biogazownia rolnicza w gospodarce obiegu zamkniętego 

Biogazownie rolnicze to instalacje, które idealnie wpisują się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego. Racjonalne wykorzystanie odchodów zwierzęcych może zapewnić gospodarstwu rolnemu energię elektryczną, ciepło, a także cenny nawóz w postaci masy pofermentacyjnej.  KOWR zrealizował film przedstawiający gospodarkę obiegu zamkniętego, której elementem jest biogazownia rolnicza. 

 

 

Mikrobiogazownie rolnicze

Mikrobiogazownia rolnicza wykorzystująca gnojowicę do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jest idealnym rozwiązaniem dla hodowców bydła i trzody chlewnej. Dodatkowo, w procesie produkcji biogazu rolniczego powstaje masa pofermentacyjna, stanowiąca naturalny nawóz. Stosowanie pofermentu znacząco obniża koszty zakupu nawozów mineralnych, przyczynia się do poprawy jakości gleby, a tym samym przekłada się na wyższe plony. Korzyści wynikające z posiadania mikrobiogazowni rolniczej przekonują coraz większą liczbę rolników do inwestowania w tego typu instalacje.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, we współpracy z Telewizją Polską S.A., przygotował program poświęcony mikrobiogazowniom rolniczym, w którym zaprezentowano instalację funkcjonującą w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, nadzorowanym przez KOWR. Realizacja ww. programu jest jednym z elementów kampanii informacyjnej, prowadzonej przez KOWR, wspierającej rozwój biogazowni rolniczych.

 

 

Biogazownie rolnicze. Korzyści dla gminy i jej mieszkańców.

Zapraszamy do obejrzenia filmów przedstawiających korzyści dla gmin oraz ich mieszkańców wynikających z dobrze funkcjonujących biogazowni rolniczych.

  • Biogazownia rolnicza w Boleszynie

 

 

 

  • Biogazownia rolnicza w Konopnicy

 

 

  • Biogazownia rolnicza w Grzmiącej