Rejestr wytwórców biopłynów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rejestr wytwórców biopłynów

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.) organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru wytwórców biopłynów jest Dyrektor Generalny KOWR.

Kontakt w sprawie prowadzonego rejestru pod numerem telefonu tel. (22) 376–71–30.

Aktualnie do rejestru wytwórców biopłynów nie jest wpisany żaden przedsiębiorca.