Biokomponenty i biopaliwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Biokomponenty i biopaliwa


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w dniu 8 września 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, która dokonała zmian m.in. w dotychczasowych przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 28l ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, administrator systemu certyfikacji jest obowiązany posiadać tytuł prawny do dysponowania uznanym systemem certyfikacji spełniającym wymagania określone w dyrektywie 2009/28/WE lub dyrektywie 2018/2001.

 

Informacja dotycząca sposobu przeliczania biokomponentów z jednostek objętości na jednostki masy

 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w przypadku konieczności przeliczenia ilości biokomponentów wyrażonych w jednostkach objętościowych (np. litrach, m3) na ilości wyrażone w jednostkach masowych (np. tony), należy zastosować gęstość biokomponentu wyliczoną na podstawie danych dotyczących wartości opałowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1278), tj.:

 • dla bioetanolu - 778 kg/m³,
 • dla biometanolu - 800 kg/m³,
 • dla estru metylowego kwasów tłuszczowych - 892 kg/m³,
 • dla estru etylowego kwasów tłuszczowych - 878 kg/m³,
 • dla bioeteru dimetylowego - 679 kg/m³,
 • dla czystego oleju roślinnego - 919 kg/m³,
 • dla biowęglowodorów ciekłych:
  • przeznaczonych do wytworzenia paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem iskrowym - 772 kg/m³,
  • przeznaczonych do wytworzenia paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem samoczynnym - 773 kg/m³,
 • dla biobutanolu - 818 kg/m³,
 • dla sprężonego biometanu - 0,720 kg/m³,
 • dla biowodoru - 0,092 kg/m³,
 • dla bio propan-butanu - 538 kg/m³,
 • dla bio propanu - 508 kg/m³.