Rejestr wytwórców biogazu rolniczego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.) organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego jest Dyrektor Generalny KOWR.

Kontakt w sprawie prowadzonego rejestru po numerem telefonu tel. (22) 376-71-30

Zobacz: