Biogaz rolniczy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Biogaz rolniczy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zgodnie z art. 23 oraz 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania:

  • biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego,
  • energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja,

stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Szczegółowe informacje w zakresie biogazu rolniczego dla poszczególnych podmiotów znajdują się poniżej.

Wytwórcy biogazu rolniczego

Mikroinstalacje

Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDE)/ Operatorzy systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDG)