XXXII Międzynarodowa Konferencja Europa Karpat - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

XXXII Międzynarodowa Konferencja Europa Karpat

W dniach 5 i 6 lutego br. na Zamku w Krasiczynie odbyła się XXXII Międzynarodowa Konferencja Europa Karpat. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Rzeszów reprezentował Jerzy Borcz – Dyrektor OT. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kancelarię Sejmu RP.

XXXII Międzynarodowa Konferencja Europa Karpat miała charakter hybrydowy i oprócz uczestników obecnych w Krasiczynie udział zdalny wzięli liczni polscy i zagraniczni parlamentarzyści, samorządowcy oraz naukowcy.

Konferencje od lat poświęcone są kwestiom kluczowym, wspólnym dla wielu krajów i regionów, na których terytoriach znajdują się Karpaty. Obecna edycja szczególny nacisk położyła na znaczenie dyplomacji parlamentarnej dla bezpieczeństwa Europy, Zielony Ład oraz odbudowę gospodarki regionu Karpat po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

Uczestnicy konferencji, wśród których obecny był Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski dyskutowali o szansach rolnictwa ekologicznego  jako perspektywy  rozwoju  dla małych i średnich gospodarstw rolnych a także  na temat rolnictwa węglowego, strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategii leśnej.

OT KOWR Rzeszów

Informacje z regionów