XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022

W dniach 11-12 czerwca 2022 r., na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022.

Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – realizowanych zgodnie z art.9 ust.2 ustawy o KOWR w zakresie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, kształtowania ustroju rolnego, nadzoru nad spółkami oraz wykonywania praw z udziałów i akcji należy miedzy innymi wykonywanie praw z udziałów i akcji oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek, w tym spółek hodowli roślin i zwierząt. Intensywna praca hodowlana w Spółkach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powoduje, że zajmują one czołowe miejsca w rankingach wydajności mlecznej a zwierzęta osiągają wysokie lokaty na wystawach i pokazach.

Podczas wydarzenia odbyła się ocena zwierząt hodowlanych, tj. bydła mlecznego i mięsnego, koni, drobnego inwentarza, konkurs małego hodowcy, czyli pokaz cieląt oprowadzanych przez dzieci, a także konkursy dla dzieci i dorosłych, występy zespołów ludowych, stoiska instytucji i szkół rolniczych, sprzedawców lokalnych, produktów regionalnych i rękodzieła oraz dolnośląska oferta Zagród Edukacyjnych.

Wystawa była miejscem promocji hodowli zwierząt gospodarskich na Dolnym Śląsku oraz prezentacji nowoczesnych rozwiązań stosowanych w produkcji zwierzęcej, skierowanych do gospodarstw zajmujących się chowem zwierząt gospodarskich.

Jednym z uczestników wystawy był Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., który zaprezentował zwierzęta w kilku kategoriach. Ośrodek zajmuje się hodowlą bydła mlecznego ras: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej (RW) i czarno-białej (HO), polskiej czerwono-białej (ZR), polskiej czerwonej (RP) oraz bydła mięsnego rasy limousine. Hodowla opiera się na realizacji programu, którego celem jest otrzymanie jak największego postępu genetycznego, przede wszystkim na drodze selekcji w oparciu o indeks PF, z zachowaniem zmienności genetycznej w populacji bydła. Wspólna praca całego zespołu Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. zaowocowała następującymi nagrodami:

  1. Bydło mleczne:
  • tytuł CZEMPIONA w kategorii krowy w odmianie RW zdobyła Kaducha PL0054164 0967 6,
  • tytuł CZEMPIONA w kategorii jałowice w wieku 10-14 miesięcy w rasie RW zdobyła Atena PL0055000 8197 9, a tytuł WICECZEMPIONA w tej samej kategorii zdobyła Zadra 2 ET PL0054620 7370 8,
  • tytuł CZEMPIONA w kategorii jałowice w wieku 13-14 miesięcy w rasie HO zdobyła Zadra PL0054620 7399 9.
  1. Bydło mięsne rasy limousine:
  • tytuł CZEMPIONA w kategorii buhaje w wieku do 24 miesięcy zdobył buhaj Dask PL0054408 2270 0,
  • tytuł CZEMPIONA w kategorii jałowice w wieku do 18 miesięcy zdobyła jałówka Darbienia ET PL0054408 2240 3.

OT Wrocław

Informacje z regionów