XVIII Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” rozstrzygnięty! - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” rozstrzygnięty!

W dniu 11 października br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uroczysta gala finałowa podczas której nagrodzeni zostali laureaci etapu wojewódzkiego XVIII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” to Ogólnokrajowy Konkurs, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tegoroczna edycja  Konkursu objęta została patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i organizowana była we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in.: Prezes KRUS- Aleksandra Hadzik, Wicewojewoda Śląski- Robert Magdziarz, Dyrektor OR KRUS w Częstochowie- Piotr Dobosz, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej- Jacek Kleszczewski, Przewodniczący Związku Gmin Jurajskich – Adam Markowski, Zastępca Dyrektora KOWR OT Częstochowa- Teresa Pala, Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej- ks. Marek Bator, a także Kierownicy Placówek Terenowych KRUS, pracownicy, laureaci oraz zaproszeni goście.

W 2021 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego obchodzi 30-lecie działalności prewencyjnej i właśnie do tego jubileuszu nawiązywał Ogólnokrajowy Konkurs.

Do XVIII edycji „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” zgłoszonych zostało 28 gospodarstw, z czego na etapach regionalnych wyłoniono łącznie 6 gospodarstw. Laureaci reprezentowali kolejno powiaty: cieszyński, lubliniecki, częstochowski, kłobucki, raciborski i żywiecki.

Najbezpieczniejsze gospodarstwo w województwie śląskim, a tym samym I miejsce w konkursie to gospodarstwo państwa Wioletty i Janusza Mróz ze Strumienia w powiecie cieszyńskim.

II miejsce zajęło gospodarstwo państwa Brygidy i Rajmunda Pawełczyk z miejscowości Pawonków z powiatu lublinieckiego. Na III miejscu ze swoim gospodarstwem uplasowali się Państwo Katarzyna i Paweł Zymek z Lelowa w powiecie częstochowskim.

W konkursie przyznano również wyróżnienia dla państwa Barbary i Łukasza Korczok z Raciborza, państwa Joanny i Ryszarda Brzęczek z miejscowości Panki w powiecie kłobuckim oraz dla Pana Krzysztofa Stękała z Gilowic w powiecie żywieckim.

Zwycięzcom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

OT Częstochowa

Informacje z regionów