XVIII edycja konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” z subregionu Konińskiego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

XVIII edycja konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” z subregionu Konińskiego

W dniu 2 lipca br. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z Poznania uczestniczył w gali wręczenia nagród dla uczestników Ogólnopolskiego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne z subregionu Konińskiego. Uroczystość odbyła się w Sali Starostwa Powiatowego w Koninie.

W konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” z subregionu Konińskiego, w skład którego wchodzą, powiaty (Koniński, Kolski, Słupecki, Turecki) wystartowało 19 gospodarstw rolnych.  

Na pierwszym miejscu uplasowało się gospodarstwo Państwa Anny i Norbert Sieczki z gminy Golina specjalizujące się w chowie i hodowli zwierząt.

Państwo Anna i Norbert Sieczka reprezentować będą subregion Koniński na etapie wojewódzkim.

W pracach komisji uczestniczyli, przedstawiciele:

  • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR Konin,
  • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Poznań
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Konin,
  • Starostwa Powiatowego w Koninie,
  • Państwowej Inspekcji Pracy oddział w Koninie

Podczas wręczenia nagród głos zabrał Ryszard Bartosik sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Leszek Galemba poseł na Sejm IX Kadencji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  reprezentował Bogdan Fleming Dyrektor Oddział Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, który wręczył nagrodę dla zwycięzcy. OT KOWR w  Poznaniu  ufundował, również nagrodę specjalną dla Jana Podolskiego oraz obdarował upominkami pozostałych uczestników konkursu.

OT Poznań

Informacje z regionów