XLIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

XLIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności

Finał XLIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności w okręgu Poznańskim odbył się 12 kwietnia 2019 roku we Wrześni. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Olimpiada ma na celu rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania rolnictwem, ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia.

Uczniowie współzawodniczyli w 9 blokach tematycznych: produkcja roślina, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, gastronomia, technologia żywności, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, weterynaria. Pierwsze miejsce w kategorii gastronomia zajęła Katarzyna Oleszak reprezentująca Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, natomiast w kategorii technologia żywności była to Erika Świętanowska z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Uczniowie którzy, zajęli w swoich kategoriach miejsca od 1 do 6 uczestniczyć, będą w Olimpiadzie ogólnopolskiej, na której główną nagrodą jest „indeks” szkoły wyższej.

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu przekazał nagrody w kategoriach gastronomia i technologia żywności.

Informacje z regionów