XIX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki dla młodzieży - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

XIX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki dla młodzieży

19 maja 2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

Celem spotkania w którym uczestniczyła młodzież VII i VIII klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego była profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży wynikających z zagrożeń okołopandemicznych.

W pierwszej części spotkania młodzież obejrzała film pt. „Bajka o złym królu”. Film ten historia przedstawia problemy związane z relacjami międzyludzkimi, które szczególnie mocno odcisnęły swoje piętno na młodych w okresie trwania pandemii.

Druga część odbyła się w formie mini wykładów interaktywnych o charakterze psychoedukacyjnym, obejmując prezentację pt. „Styl życia a mózg”, która nawiązywała również do tematyki zdrowego odżywiania. Następnie został wyświetlony film o cyberprzemocy.

Na zakończenie wydarzenia, wśród młodzieży zostały przeprowadzone dwa quizy za pomocą kodów QR nawiązujące do powyższej tematyki, a ci zaś, którzy udzielili najszybszych i pozytywnych odpowiedzi otrzymali upominki ufundowane m.in. przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziała Terenowy w Kielcach.

OT Kielce

Informacje z regionów