XI Powiatowy Konkurs Orki w powiecie brzezińskim - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

XI Powiatowy Konkurs Orki w powiecie brzezińskim

W gospodarstwie rolnym Pani Danuty Supery, Wójta Gminy Dmosin, odbył się XI Powiatowy Konkurs Orki w powiecie brzezińskim. Patronat honorowy nad konkursem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Tomasz Kopera. Nagrody ufundował między innymi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W konkursie wzięło udziału 12 oraczy, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach: pług zagonowy i pług obracalny. Najmłodszą uczestniczką i  jednocześnie jedyną kobietą w konkursie była 14-letnia Marta Bartosiewicz.

Komisja konkursowa oceniła wykonanie orki. Ocenie podlegały wskaźnik głębokości orki, wskaźnik szerokości roboczej orki,  zgodność granic orki z bocznymi granicami wyznaczonej działki, wygląd zaoranej powierzchni pola, czyli wykształcenie skib, równomierność profilu gleby. Poddanie także ocenie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas przygotowywania do orki i w czasie jej wykonywania.

Laureatami konkursu w kategorii „pług zagonowy” zostali:

1 miejsce: Sławomir Młotkowski z Brzezin,

2 miejsce: Tomasz Klepaczko ze wsi Stare Koluszki

3 miejsce: Wiktor Kobus ze wsi Gaj

Laureatami konkursu w kategorii „pług obracalny” zostali:

1 miejsce: Łukasz Kobus ze wsi Zalesie

2 miejsce: Krzysztof Skóra ze wsi Tadzin

3 miejsce: Łukasz Klimczak ze wsi Wola Cyrusowa

Wręczenie nagród ufundowanych przez m.in.: przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi nastąpiło podczas Dożynek Powiatowo - Gminnych w Dmosinie w dniu 15 września 2019 r. W imieniu KOWR nagrody wręczał zdobywcom drugiego i trzeciego  miejsca Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Marek Sarwa.

  

Informacje z regionów