Wznowienie prac Rady Społecznej przy KOWR OT w Olsztynie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wznowienie prac Rady Społecznej przy KOWR OT w Olsztynie

Po rocznej przerwie, spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wznowiono działanie Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych oraz Dyrektorze Generalnym KOWR.

I posiedzenie Rady Społecznej przy KOWR OT w Olsztynie odbyło się 14 maja br.

Otwarcie posiedzenia Rady Społecznej dokonał Grzegorz Kierozalski – Dyrektor KOWR OT w Olsztynie.

Rada wybrała Przewodniczącego Romualda Tańskiego - Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Wiceprzewodniczącego, Wojciecha Hołownię Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Producentów Rolnych.

Podczas posiedzenia Rada wydała opinie dotyczące przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych większych niż 150% średniej powierzchni gospodarstwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego tj. o powierzchni ponad 34,575 ha (przy średniej powierzchni gospodarstwa w woj. warmińsko-mazur. - 23,25 ha dane z 16.09.2020 r.)

Ponadto omówiono i wydano opinię w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni równej i większej od 2 ha, oraz innych nieruchomości Zasobu WRSP, na których sprzedaż wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje z regionów