Współpraca OT KOWR w Łodzi ze szkołami rolniczymi - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Współpraca OT KOWR w Łodzi ze szkołami rolniczymi

W dniu 10 listopada 2022 r. Oddział Terenowy w Łodzi podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.

W ramach porozumienia zainteresowani zadeklarowali wolę współpracy, polegającą m.in. na:

  • wspólnej organizacji prelekcji/prezentacji/szkoleń dotyczących działalności i zadań realizowanych przez KOWR dla uczniów, nauczycieli zawodowych oraz rolników z gminy Sędziejowice,
  • udostępnianiu broszur, biuletynów oraz innych materiałów o tematyce związanej z działalnością KOWR, do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli podczas realizacji zajęć dydaktycznych,
  • podejmowanie wspólnych działań mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych w celu promocji zdrowej żywności, produktów regionalnych oraz popularyzację w środowisku lokalnym działalności KOWR.

Porozumienie zostało podpisane w trakcie uroczystej akademii z okazji Dnia Niepodległości. Ze strony szkoły podpis złożyła Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach Beata Magdziak, natomiast Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi reprezentował Dyrektor OT Janusz Ciesielski.

Porozumienie z ZSCKR w Sędziejowicach jest kolejnym przykładem współpracy OT Łódź ze szkołami rolniczymi na terenie województwa łódzkiego, w ramach której realizowane są zadania KOWR w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Podobne porozumienie zostało wcześniej podpisane z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie.

OT Łódź

Informacje z regionów