Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

185 laptopów otrzymały dzieci i wnuki byłych pracowników PPGR. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

1 września 2022 r. dzieci z gminy Komańcza otrzymały sprzęty z grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem tego projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Całkowita wartość grantu sfinansowana z projektu UE wyniosła 462 500,00 zł.

Laptopy wręczył Jerzy Borcz, dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie.

Informacje z regionów