Wojewódzki finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w Krakowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wojewódzki finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w Krakowie

Wojewódzki finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych odbył się 28 lutego 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie. Do 37 edycji olimpiady przystąpili młodzi producenci rolni i uczniowie szkół rolniczych z województwa małopolskiego.

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych co roku przyciąga młodych ludzi zainteresowanych tematyką rolnictwa. Głównym założeniem Olimpiady jest propagowanie szeroko rozumianej tematyki rolnictwa, wzbogacanie umiejętności zawodowych wśród młodych ludzi, którzy mają duże możliwości unowocześniania polskiego rolnictwa. Finał wojewódzki składał się z dwóch części - pisemnego  testu oraz etapu ustnego, do którego zakwalifikowało się siedmiu zawodników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. W pracach komisji oceniającej wiedzę uczestników olimpiady wzięła udział Magdalena Latawiec, pracownik Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie. Po ogłoszeniu wyników laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pięciu najlepszych uczestników otrzymało zaproszenie do udziału w krajowym finale olimpiady, który odbędzie się 14 i 15 marca 2019 r. podczas jubileuszowych XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Informacje z regionów