Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Nidzicy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Nidzicy

10 września br. w murach Nidzickiego Zamku odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie.

Wykład inauguracyjny pt. „Kultura szkoły a zachowania ryzykowne uczniów” wygłosił prof. Krzysztof Ostaszewski z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Podczas konferencji 12 szkół z Warmii i Mazur otrzymało Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”, które wręczył osobiście Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Oceny działań szkół i przedszkoli dokonała Kapituła powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w skład której wchodzą przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Konferencja była również okazją do wymiany doświadczeń z zakresu dobrych praktyk w edukacji zdrowotnej i realizacji programów prozdrowotnych wśród społeczności szkolnej oraz krótkiej prezentacji dorobku szkół i placówek z województwa warmińsko-mazurskiego w tym zakresie.

W konferencji uczestniczył Jacek Pawlik – Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, który przekazał uczestnikom bieżące informacje o „Programie dla szkół”. Realizowany przez KOWR projekt propaguje zdrowy tryb odżywiania wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Konferencji towarzyszyły występy artystyczne dzieci i nauczycieli oraz miła i przyjazna atmosfera charakterystyczna dla społeczności placówek oświatowych uczestniczących w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Informacje z regionów