„Witosowy Dzień Pola” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Witosowy Dzień Pola”

W dniu 11 lipca br. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu odbyła się konferencja pt. „Witosowy dzień pola” -spotkanie producentów żywności wysokiej jakości.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Grzegorz Puda, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

„Witosowy Dzień Pola”  bogaty był w konferencje poświęcone produkcji żywności wysokiej jakości, przetwórstwu w gospodarstwie rolnym, trendom w rolnictwie ekologicznym oraz kanałom dystrybucji surowców i produktów gospodarstw ekologicznych.

Konferencja połączona została z wystawą polową, pokazami agrotechnicznymi oraz degustacją lokalnych produktów. Organizatorami wydarzenia był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu. 

Celem wydarzenia było wyeksponowanie Lubelszczyzny jako regionu, który słynie z rolnictwa ekologicznego jak również z lokalnych przetwórców bazujących na surowcach bio oraz ekologicznych. Zaprezentowano technologiczne rozwiązania do produkcji roślinnej, które sprzyjają środowisku naturalnemu oraz pozwalają ograniczyć stosowanie środków chemicznych w rolnictwie. Podczas konferencji poruszono również problemy pszczelarzy oraz zależności pszczelarstwa ekologicznego od bioróżnorodności środowiska

Pracownicy Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prowadzili stoisko informacyjno-promocyjne, na którym można było uzyskać informację o bieżących działaniach OT KOWR w Lublinie.

OT Lublin

Informacje z regionów