„Wieś dla seniorów – Seniorzy dla wsi” – warsztaty dla mieszkańców terenów popegeerowskich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Wieś dla seniorów – Seniorzy dla wsi” – warsztaty dla mieszkańców terenów popegeerowskich

24 września 2020 r. w miejscowości Krawczyki odbyło się spotkanie mieszkańców z terenów miejscowości popegeerowskich.

Cykl spotkań dla osób powyżej 55 r.ż. z byłych PGR-ów zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy razem”. Stowarzyszenie wystąpiło do Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie Grzegorza Kierozalskiego o wsparcie projektu w ramach bezzwrotnej pomocy udzielanej w ramach zadań ustawowych polegających na wsparciu społeczności lokalnych na obszarach wiejskich oraz działań związanych z rolnictwem.

Zgodnie z art. 24. ust. 12 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 396 z późn. zm.) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udziela bezzwrotnej pomocy finansowej w ramach środków określanych corocznie w planie finansowym Zasobu Własności Skarbu Państwa, na podstawie umowy z beneficjentem.  Działania te pozwalają m.in. na integrację społeczności z terenów wiejskich, rozwój osobisty mieszkańców zwłaszcza z terenów popegeerowskich. Organizacja i uczestnictwo w licznych zajęciach m.in. w placówkach kulturalnych rozbudza aspiracje do tworzenia lepszych warunków dla siebie i całej społeczności wiejskiej.

Na pierwszym aktywizacyjnym i integracyjnym spotkaniu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie reprezentował Pan Marcin Kazimierczuk Z-ca Dyrektora KOWR OT w Olsztynie.

Informacje z regionów