,,Wielkopolskie Fora Rolnicze - Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

,,Wielkopolskie Fora Rolnicze - Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”

W Sielinku, 16 stycznia 2023 r. na terenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odbyło się inauguracyjne spotkanie z rolnikami z cyklu ,,Wielkopolskie Fora Rolnicze - Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”.

W wydarzeniu wziął udział sekretarz stanu w MRiRW Ryszard Bartosik, który odczytał list Wicepremiera Henryka Kowalczyka skierowany do rolników i organizatorów spotkania.

„Idea pracy organicznej i pracy u podstaw to jeden z sukcesów Wielkopolski” - napisał w liście szef resortu. Wiceminister Ryszard Bartosik w kilku słowach odniósł się do Krajowego Planu Strategicznego.

- Zależy nam na tym, abyśmy przeszli już do konkretnych dyskusji, rozmawiali, rozważali poszczególne tematy związane z Planem Strategicznym, tak abyście Państwo w jak najszerszym stopniu skorzystali ze środków unijnych. To jest podstawowe zadanie tego typu spotkań - podkreślił wiceminister.

W trakcie trwającego spotkania omówiono założenia do Krajowego Planu Strategicznego oraz szczegółowo przedstawiono bardzo interesujący rolników temat ekoschematów oraz poruszono szereg spraw bieżących dotyczących wielkopolskiego rolnictwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wicepremier Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwój Wsi Henryk Kowalczyk oraz wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu reprezentował Dyrektor Bogdan Fleming.

Organizatorami wydarzenia byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

OT Poznań

Informacje z regionów