Wielki finał XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wielki finał XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Zwycięstwem Nikodema Czyża z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile zakończyła się jubileuszowa, XXV edycja Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie przekazał laureatom olimpiady nagrody rzeczowe.

Głównym celem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest rozwijanie zainteresowań uczniów kwestią racjonalnego żywienia i promocji zdrowia, dlatego tegorocznym hasłem przewodnim była "Cukrzyca - prewencja i leczenie dietą”.

Komitet Główny Olimpiady zakwalifikował do etapu centralnego trzeciego stopnia 65 uczniów z 56 szkół z całego kraju. Etap ten składał się z trzech części: pisemnej, praktycznej i ostatniej części ustnej – wyłaniającej zwycięzcę olimpiady.

Część pisemna zawodów odbyła się w formie on-line i została przeprowadzona przez Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszyscy uczestnicy tej części zawodów uzyskali minimum punktowe uprawniające do uzyskania tytułu finalisty Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Do dalszego etapu zawodów zakwalifikowano już tylko 30 uczniów, którzy spotkali się w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Ostatecznie, po bardzo zaciętej i wyrównanej rywalizacji, zwycięzcą XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności został Nikodem Czyż z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, drugie miejsce zajął Kamil Stańczak z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Dominika Modrzewska - uczennica Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Warszawie.

Jury Komitetu Organizacyjnego podkreśliło bardzo wysoki poziom wiedzy reprezentowany przez wszystkich finalistów oraz wzorową organizację olimpiady, pomimo niesprzyjających warunków związanych z pandemią.

XXV edycja Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności nie mogłaby się również odbyć bez pomocy wielu partnerów wydarzenia. Jednym z nich był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie, który przekazał trójce finalistów nagrody rzeczowe.

OT Szczecin

Informacje z regionów