Wiceminister Rolnictwa w OT KOWR w Szczeninie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wiceminister Rolnictwa w OT KOWR w Szczeninie

26 stycznia br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie odbyło się spotkanie podsumowujące gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa na terenie tutejszego oddziału. W wydarzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński.

W gronie zaproszonych na prezentację gości znaleźli się również między innymi Mirosław Welz Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Jan Białkowski – Wicedyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki razem z zastępcą Markiem Suboczem, poseł na Sejm RP Michał Jach oraz przedstawiciele zachodniopomorskich instytucji rolniczych.

Jak podkreślił w trakcie prezentacji  Z-ca Dyrektora OT KOWR w Szczecinie Paweł Lisowski, po wejściu w życie „Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” dominującą formą gospodarowania nieruchomościami rolnymi stała się dzierżawa,  czego potwierdzeniem są  dane liczbowe z których wynika, że w ostatnich 5 latach OT KOWR w Szczecinie wydzierżawił ponad 42 tys. ha. sprzedając zaś niewiele ponad 2,7 tys. ha. Z kolei tylko w roku ubiegłym OT KOWR w Szczecinie wydzierżawił ponad 9 tys. hektarów zawierając 480 umów, gdzie średnia powierzchna wydzierżawianej nieruchomości wyniosła 18,85 ha.

Podsumowując spotkanie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński złożył na ręce Dyrektor OT KOWR w Szczecinie Agnieszki Śpiewak gratulacje oraz podziękowania za efektywną i skuteczną pracę całego Oddziału Terenowego. -  Przedstawione podczas prezentacji dane pokazują, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest strażnikiem polskich interesów narodowych oraz polskiej racji stanu  – podsumował Szymon Giżyński.

Informacje z regionów