Warsztaty „Wyroby tradycyjne wędliniarskie i garmażeryjne w kuchni Górali Pienińskich” z OT KOWR w Krakowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Warsztaty „Wyroby tradycyjne wędliniarskie i garmażeryjne w kuchni Górali Pienińskich” z OT KOWR w Krakowie

W pierwszy weekend kwietnia br. OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie uczestniczył w warsztatach pt. „Wyroby tradycyjne wędliniarskie i garmażeryjne w kuchni Górali Pienińskich”

Warsztaty „Wyroby tradycyjne wędliniarskie i garmażeryjne w kuchni Górali Pienińskich” zostały zorganizowane przy współpracy Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, Koła Gospodyń Wiejskich Sromowce Niżne oraz OT KOWR w Krakowie, który reprezentowała Dyrektor Janina Burzyńska.

Tradycja uboju i związanych z tym zwyczajów przygotowywania wyrobów wędliniarskich oraz garmażeryjnych od wieków ściśle jest związana ze Świętami Wielkiejnocy.

Zorganizowane przed Świętami Wielkanocnymi warsztaty miały wymiar zajęć praktycznych, podczas których odbyła się kompleksowa obróbka mięsa tj. rozbiór i podział tuszy, wyklasowanie mięsa oraz przerób tuszy na szynki, boczki, słoninę, kiełbasę, kiszki, pasztety i salceson. Zajęcia warsztatowe były prowadzone przez zawodowego masarza, a uczestniczyły w nich  panie z kół gospodyń wiejskich, które prowadzą swoje pensjonaty oraz restauratorzy i kucharze, którzy nabytą wiedzę będę wykorzystywać prowadząc swoją działalność.

Wydarzenie, to będąc pierwszym takim przedsięwzięciem w regionie, pozwoli na promocję tradycyjnych produktów wędliniarskich oraz polskiej wieprzowiny, ponieważ wykorzystane mięso pochodziło z lokalnych ekologicznych gospodarstw. Uczestnicy warsztatów docenili walory smakowe przygotowanych w sposób tradycyjny wędlin oraz pozostałych wyrobów  mięsnych i deklarowali chęć przygotowywania ich dla swoich klientów w przedstawiony sposób.

OT Kraków

Informacje z regionów