Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021

W dniu 14 czerwca br. rozpoczął się cykl 19 spotkań powiatowych Warmińsko-Mazurskich Dni Pola. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki.

Wydarzenie towarzyszy Dniom Pola 2021 w Minikowie, odbywającym się pod  hasłem „Europejski Zielony Ład na polach w Polsce”.  Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaplanował szereg sesji praktycznych na poletkach demonstracyjnych i wykładów przedstawicieli nauki oraz konsultacji z doradcami dla producentów rolnych, osób i firm produkujących dla rolnictwa oraz osób zainteresowanych. Celem spotkań jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. W spotkaniach biorą czynny udział przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji. W dniach 14 czerwca - 09 lipca 2021 r. spotkania odbędą się na terenie 45 gmin naszego województwa. Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się i ocenić 54 uprawy pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia, kukurydzy, rzepaku, bobiku, łubinu, ziemniaka. Wysłuchają wykładów przygotowanych przez  naukowców Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie, którzy przybliżą zagadnienia związane m.in. z uproszczeniami w agrotechnice,  racjonalnym zużyciem środków ochrony roślin i nawozów, perspektywą dla uprawy zbóż paszowych i bobowatych, diagnostykę chwastów kukurydzy.

Pierwsze inauguracyjne spotkanie rozpoczęto sesją praktyczną na polach Tomasza Mądrego w Ogrodzieńcu gm. Kisielice i Tomasza Cegłowskiego w Matytach gm. Zalewo, gdzie omawiano wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.

Część teoretyczną rozpoczęto uroczystym otwarciem Warmińsko-Mazurskich Dni Pola przez Damiana Godzińskiego, Dyrektora WMODR. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie reprezentował Grzegorz Kierozalski, Dyrektor OT KOWR w Olsztynie.

Goście i uczestnicy wysłuchali wykładu o „Możliwości uproszczeń w agrotechnice zbóż w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu” wygłoszonego przez prof. dr hab. Marka Marksa z Katedry Agroekosystemów i Ogrodnictwa, UWM w Olsztynie oraz o „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” przygotowanego przez dr Rodiana Pawłowskiego, koordynatora Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Część teoretyczną zakończono szkoleniem z wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie i konkursem wiedzy przygotowanym przez KRUS.

Wiedza zdobyta podczas spotkań Warmińsko-Mazurskich Dni Pól umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji by wzmocnić efektywność produkcji i konkurencyjność.

OT Olsztyn

Informacje z regionów