W Poznaniu o Platformie Żywnościowej - Sellfood - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

W Poznaniu o Platformie Żywnościowej - Sellfood

Oddział Terenowy KOWR w Poznaniu w dniu 10 września 2019 r. zorganizował w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkanie informacyjne na temat nowego projektu „Platforma Żywnościowa - Sellfood”.

Projekt „Platforma Żywnościowa” jest pionierskim rozwiązaniem na rynku polskim, a jego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie elektronicznej platformy sprzedażowej (giełdy) w zakresie obrotu produktami rolno-spożywczymi, w tym pszenicy zwyczajnej już w 2020 roku. W pierwszym etapie platforma będzie działać w formule rynku SPOT, a w dalszej perspektywie zostanie dodany komplementarny rynek terminowy oraz obrót nowymi produktami.

Realizację projektu koordynuje  KOWR, natomiast zasadniczą część związaną z organizacją obrotu giełdowego wdrażają podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW S.A w Warszawie. Prowadzącymi spotkanie byli przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych – Panowie Jacek Ostas i Waldemar Sochaczewski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób reprezentujących firmy, które swoją działalność w zakresie obrotu zbożem prowadzą na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Maciej Szłykiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Zbigniew Król oraz Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu Marian Markiewicz.

Informacje z regionów