VIII Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

VIII Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

W dniu 31 marca br. w siedzibie ŚIR w Kielcach odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VI kadencji

VIII Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej było okazją do przedstawienia przez Zarząd ŚIR sprawozdania z działalności Izby, a także omówienia bieżących postulatów. Zaproszeni goście z instytucji otoczenia rolnictwa takich jak: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przedstawili aktualnie realizowane działania w swoich instytucjach. KOWR reprezentował Jacek Toś, dyrektor Oddziału Terenowego w Kielcach.

OT Kielce

Informacje z regionów