VI Rajd Konny płk. „Łupaszki” w Stadninie Koni w Kierzbuniu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

VI Rajd Konny płk. „Łupaszki” w Stadninie Koni w Kierzbuniu

26 września 2021 r. po raz szósty w Stadninie Koni w Kierzbuniu, odbył się Rajd Konny w hołdzie żołnierzowi niezłomnemu Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. „Łupaszka” z udziałem Weteranów AK.

Patronat główny nad wydarzeniem objął Minister Obrony Narodowej. W Komitecie Honorowym znalazły się m. in.: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie Jacek Pawlik, Romuald Rajs – syn kpt. Romualda „Burego” Rajsa, Leszek Żebrowski – pisarz i publicysta, rekonstruktorzy, kawalerzyści, żołnierze oraz liczni goście, którzy przybyli na piknik kawaleryjski.

Wspomnienie 5 Brygady Wileńskiej, rozpoczęto Mszą Świętą w intencji płk. Zygmunta Szendzielarza i jego żołnierzy.

Podczas wydarzenia goście mogli obejrzeć sprzęt wojskowy oraz inscenizację walki partyzantów z niemieckim okupantem z wykorzystaniem efektów pirotechnicznych, pojazdów wojskowych oraz szarżę kawaleryjską.

Inscenizacja obrazowała wiejskie wesele z 1944 roku, które zostało przerwane przez atak żołnierzy III Rzeszy Niemieckiej. Rekonstruktorzy odegrali potyczkę polsko – niemiecką oraz szarżę kawalerii. Inscenizacji towarzyszył podkład muzyczny i lektor opowiadający tamten trudny czas zmagań z totalitaryzmem hitlerowskim.

Podczas pikniku odbył się VI Memoriał płk. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka - zawody kawaleryjskie z umiejętności władania lancą, szablą, zawody jazdy konnej oraz strzelania z konia. Pan Jacek Pawlik Z-ca Dyrektora KOWR OT w Olsztynie wręczył nagrody zwycięskim zawodnikom.

VI Rajd Konny Łupaszki zakończono projekcją filmu „Podwójnie wyklęty” o losach kpt. Romualda „Burego” Rajsa poprzedzoną prelekcją pisarza Leszka Żebrowskiego.

Podczas wydarzenia na stoisku informacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie uczestnicy pikniku mogli uzyskać informacje o mechanizmach administrowanych przez KOWR. Wydarzenie było współfinansowane z bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

OT Olsztyn

Informacje z regionów